2040

Μαχαίρι ηλεκτρολόγου VDE 1000V Γερμανίας

Περιγραφή

Μαχαίρι ηλεκτρολόγου VDE 1000V Γερμανίας