819-4

Ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή με LED

Περιγραφή

Ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή με LED